Om MEF

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2060 små, mellomstore og store bedrifter.

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.

Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter litt over 30.000 arbeidstakere.

MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet).

Kontaktinformasjon

Hovedkontor
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)
Telefon: 22 40 29 00

Publikasjoner, brosjyrer og presentasjoner

MEF_Presentasjoner.png

MEF utgir årlig en rekke publikasjoner og brosjyrer. For utgaver utgitt før 2011, kontakt Kari Druglimo-Nygaard, kdn@mef.no

MEFs profilhåndbok

MEF_Presentasjoner.png

MEFs nettbaserte profilhåndbok er under arbeid, men logo og andre profilelementer kan lastes ned fra siden.

Klikk på linken under for å gå til profilhåndboken.

Administrasjon og organisasjon

MEF_Organisasjonsoversikt.png

For informasjon om organisasjonen, ansatte, regioner og avdelinger.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen