Få et bedre kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften

21.03.2018
HMS illustrasjonsfoto Jørn Søderholm.jpg

Nå kan du lære hvordan bedriften skal bygge opp et KS/HMS-system tilpasset egen bedrift, og hvordan det etterleves. Det er satt opp flere kurs i april.

- Meld dere på kurs, oppfordrer Jonny Korsnes i MEF.

Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Har du ansatte i bedriften? Har du sentral godkjenning for ansvarsrett? Har du kunder som stiller særskilte krav til dokumentasjon? Er du opptatt av å levere kunden en godt utført jobb?
Er svaret ja på et av disse spørsmålene er et bedriftstilpasset system som etterleves en nødvendighet.

Grunnleggende innføring innen kvalitets- og HMS-arbeid i bedriften

MEF erfarer at endel bedrifter som får tilsyn fra myndigheter mister sin godkjenning som følge av at de ikke har, eller ikke bruker systemet som er i bedriften. Som en starthjelp tilbyr nå MEF en innføring i hvordan bedriften bygger opp et system tilpasset egen bedrift, og hvordan det etterleves.

- Kurset tar utgangpunkt i typiske fallgruber hentet fra tilsynsrapporter og gjennomgår hva som skal til for å unngå avvik og eventuell tilbaketrekking av godkjenninger, eller bli avvist i en anbudskonkurranse. Det handler i bunn og grunn ikke utelukkende om oppfyllelse av myndighetskrav, men vel så mye om effektiv drift og inntjening, forteller Jonny Korsnes, KS/HMS-koordinator i MEF. 

10.04.18

Bergen

11.04.18

Haugesund

19.04.18

Skei i Jølster

25.04.18

Kristiansand

 

 

Les mer og meld deg på her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte