Avtale med If Skadeforsikring

20.03.2018
If forsikring.jpg

Etter en omfattende konkurranseutsetting ble det i høst avgjort at MEF inngår ny rammeavtale for forsikringer med If Skadeforsikring.

Avtalen med If har MEF-medlemmet i fokus, og er bygget opp av fire hjørnesteiner;

  1. Produkter tilpasset bransjens behov
  2. Risikoriktige og konkurransedyktige priser
  3. Kundebetjening på MEF-medlemmets premisser
  4. Aktivt samarbeid som gir vekst og trygghet

Med utgangspunkt i disse, er det i samarbeid mellom MEF og If utviklet et komplett og unikt forsikringstilbud for medlemsbedrifter. Hos If får du hjelp av autoriserte MEF-spesialister, som er spesialutdannet for å kjenne bransjens og medlemmenes forsikringsbehov. Her kan du lese om noen av fordelene du som MEF-medlem får ved å være forsikringskunde hos If.

Fordeler for medlemmene:

- Garanti for riktig forsikringsdekning. Dette betyr at hvis du får en skade og du mangler riktig forsikringsdekning, vil du  allikevel få dekket skaden hvis du ikke har fått tilstrekkelig informasjon om dekningen

- Eget samarbeidsutvalg

- Eget skadeutvalg. Her behandles saker som et medlem ønsker nærmere vurdert

- Skadefordelskonto som kan bety null egenandel ved skade

- Oppfølging av spesialutdannede MEF-spesialister

- Miljø- og formueskadeforsikring inkludert

- Forutsigbare priser utfra tidligere skadehistorikk

- Nye maskiner som er glemt forsikret, er allikevel dekket inntil 12 måneder eller fram til neste hovedforfall

- Forsikringssum på ansvars- og entreprenørforsikring er utvidet i forhold til krav i Norsk Standard, inntil 20 mill. kroner

- Erstatningskrav ved KILE-kostnader (strømbrudd) er dekket

- Tilfeldige laste- og losseoppdrag på anleggsplass er dekket

Nyheter innført i 2018

- Enkeltoppdrag ved sprengning innenfor 5 meter er nå dekket under årsforsikringen. Du slipper å ta kontakt med If ved hvert sprengningsoppdrag

- Alt annet arbeid innenfor 5 meter er nå også dekket på årsforsikring

- Verktøy, løsøre og innredning er nå dekket på næringsbiler med forsikringssum 40.000 kroner

- Lav egenandel ved FG-godkjent alarm eller søk/gjenfinningssystem

- Forskudd på leasing på næringsbiler er nå dekket

- Vesentlig forbedring av egenandeler ved maskinskader

- Flere kjørelengdealternativer er innført for storbiler

- Økt rabatt til 20% på privatforsikringer for innehavere, daglige ledere og nøkkelpersoner i MEF-bedrifter

I tiden fremover kommer det til å bli innført flere nyheter som vil gjøre forsikring enklere og bedre for alle medlemmer. Dette vil Ifs MEF-spesialister fortløpende orientere medlemmene om og det vil også komme som artikler i Anleggsmaskinen.

Les mer om den nye avtalen som ble signert i høst her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte