Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner

08.03.2018
Dumper med grus

Driftskostnaden for anleggsmaskiner gikk opp med 3,3 % det siste året. 

Fra februar 2017 til februar 2018 økte driftskostnadene for anleggsmaskiner med 3,3 %.

Fra januar til februar i år gikk kostnadene ned med 0,4 prosent. I hovedsak skyldes nedgangen en liten nedgang i dieselprisen.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte