Årets lærling og årets lærebedrift

21.03.2018
Torkel Moe - Årets lærling OKAB Bergen 2017.jpg

Torkel Moe og Tommy Hage og Anlegg AS ble prisvinnere på OKAB Nord Rogaland og Hordalands årsmøte onsdag 20. mars. Vi gratulerer!

Årets lærling - Torkel Moe

Torkel Moe ble kåret til årets lærling i anleggsfagene på årsmøte for OKAB Nord Rogaland og Hordaland 20. mars. Torkel er lærling i anleggsmaskinførerfaget og arbeider til daglig for Henrik Steine AS. 

Torkel får mye ros av, og er svært godt likt av kundene til Henrik Steine AS. Tilbakemeldinger som: Svært positiv, løsningsorientert, god arbeidsmoral, og bidrar sterkt til godt samarbeid, er noe av begrunnelsen for hvorfor Torkel fortjener tittelen.

Årets lærling mottok en pengepremie på kr 10 000,- og et diplom fra OKAB/MEF. Prisen ble utdelt av administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb. 

Kriterier for årets lærling:

 • Nominasjonen må være skriftlig begrunnet
 • Lærlingen må være i, eller ha vært i opplæring det året forslaget stilles
 • Lærlingen viser aktivt deltagelse i opplæringen, god faglig utvikling
 • Lærlingen medvirker til et godt arbeidsmiljø
 • Lærlingen bidrar til gode samarbeidsforhold
 • Lærlingen viser gode faglige kunnskaper og ferdigheter
 • Lærlingen holder orden og stiller presist


Årets lærebedrift - Tommys Hage og Anlegg AS

Fv: Torbjørn Mjelstad, Camilla Lindheim Skulstad, og Tommy Michelsen


Tommys Hage og Anlegg AS ble kåret til årets lærebedrift i OKAB Nord Rogaland og Hordaland. Prisen ble utdelt på årsmøte til OKAB av Fagopplæringssjef i Hordaland fylkeskommune Torbjørn Mjelstad.

Tommys Hage og Anlegg AS jobber aktivt med rekruttering og oppfølging av lærlingene innen faget. I begynnelsen av læretiden er lærlingene på «toppen» av teamet.

Utdelingen av prisen er en helhetsvurdering av følgende punkter:

 • Lærebedriften har lærling eller lærekandidater og har i særlig grad bidratt til å gi ungdom mulighet til å få en fullstendig opplæring. Lærebedriften viser at de vektlegger arbeidet med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som legger til rette for god læring og utvikling, både som fremtidige dyktige fagarbeidere og arbeidere med gode mellommenneskelige ferdigheter.
 • Har høy gjennomføringsgrad for lærlinger/lærekandidater som begynner i lærebedriften (lite eller ingen hevinger).
 • Lærlinger/lærekandidater består fag/svenneprøve eller kompetanseprøve.
 • Lærebedriften har vist inaktiv innenfor rekrutering av nye ungdommer.

Kontaktperson i OKAB:
Geir Boge
Daglig leder OKAB
Tlf: 915 75 287
Epost: Geir.Boge@mef.no

Om OKAB

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som i fellesskap har påtatt seg et opplæringsansvar i samarbeid med yrkesopplæringsnemnd, skoleverk og lærlingen.

www.okab.no

Tekst og foto: Paul Olaf Baraas

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte