Trussel mot avfallskonkurransen

19.06.2018
Sverre Huse-Fagerlie avfall avfallsdagenen 2014

Oslo kommune har en ambisjon om et bilfritt sentrum. Dette vil gi avfallsinnsamlere unødvendige kostnader, skriver Sverre Huse-Fagerlie i Dagsavisen i dag. 

Dette innlegget sto på trykk første gang i Dagsavisen 19. juni 2018. Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen 

Oslo kommune har en ambisjon om at Oslo sentrum skal bli bilfritt og er nå i gang med å endre kjøremønsteret innenfor Ring 1. Gjennomkjøringen fra nord til sør, og fra øst til vest, stenges og trafikken skal flyttes over på Ring 1 og Festningstunnelen.

For avfallsinnsamlere kan endringen medføre at de må bruke langt mer tid på sine tømmeruter, og planlegge for mange kilometer unødvendig kjøring for å gjøre samme jobben som før. Resultatet blir at private innsamlere av næringsavfall må skaffe flere avfallsbiler, øke antallet sjåfører og ha flere lastebiler i drift samtidig. Dette for å kunne betjene like mange kunder som før. Miljøbelastningen knyttet til denne unødige omkjøringen er ikke inkludert i kommunens beregninger over klimabesparelser ved færre kjøretøyer.

For avfallsinnsamlerne vil endringen medføre store unødvendige kostnader. Kostnadene kan ikke enkelt tas igjen i økte priser fra kundene da konkurransen i næringsmarkedet er hard. Det kan synes som Oslo kommune her ikke evner å se forbi egen selvkostfinansering av den kommunale avfallsinnhentingen, og derfor ikke forstår at private leverandører lever av fornøyde kunder og et overskudd av sin drift.

Et levende bymiljø trenger mat, drikke og varer å selge. Denne aktiviteten genererer avfall. Avfallet som oppstår må hentes effektivt og forutsigbart for å unngå at bymiljøet svekkes. Kommunens foreslåtte gateplan gir altfor strenge begrensninger på hvor nyttekjøretøyer kan parkere, hvor lenge de kan stå parkert, og hvor mange kjøretøy det er plass til i samme område til enhver tid.

Løsningen på dette vil være å sette av tilstrekkelig plass for lossing av varer og lasting av avfall fra næringsdrivende i sentrum etter omreguleringen. Dersom dette ikke blir gjort vil både konkurransen om næringsavfallet og næringslivet i sentrum bli skadelidende.

Sverre Huse-Fagerlie
Fagsjef avfall og gjenvinning
MEF

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte