Rogfast vurderer sin kontraktstrategi

12.07.2018
Tunnel Bjørnegårdtunnelen. Foto Runar Daler.jpg

Statens vegvesen vil gjøre en ny vurdering av kontraktstrategien for gjennomføringen av Rogfast. Bransjen inviteres nå til dialogkonferanse på Gardermoen 27. august.

Illustrasjonsfoto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Rogfast-prosjektet står nå foran utlysning av tre av de største anleggskontraktene i Norge.

Statens vegvesen skal bygge verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. I denne forbindelse blir kontraktstrategien på prosjektet vurdert på nytt fordi anleggsmarkedet gir ulike signal om størrelse på kontrakter og til kontraktsform.

MEFs medlemmer inviteres til dialogkonferanse 27. august. Påmelding via denne linken.   

- Markedet er i endring. «Store kontrakter» er nå betydelig større enn det store kontrakter var for noen få år siden. På Rogfast er det planlagt flere store kontrakter med kunngjøring tett etter hverandre. Siden det pågår en debatt om markedskapasitet er det interessant å høre bransjens tanker rundt kapasitet knyttet, i første omgang konkret til Rogfast sin tilbudsplan. Vi ønsker en dialog med bransjen for å se om det er grep vi bør gjøre for å bruke kompetansen hos entreprenører og rådgivere for å sikre gode og kostnadseffektive løsninger, sier Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

Vegvesenet vil i august gjennomføre en dialogkonferanse om Rogfast med anlegg- og rådgiverbransjen.

- Rogafast er et stort prosjekt med ulike utfordringer og grensesnitt. Vi ønsker innspill om konkurranseform, tildelingskriterier, kompetansekrav og involvering. Vi vil ha dialog om kontraktstørrelser, innholdet i kontraktene og om ansvaret for detaljprosjektering. Selv om Rogfast har kommet langt i detaljprosjekteringen, mener vi det er viktig å ta oss tid til en ekstra dialog med bransjen for å sikre at rammene for konkurransene er gode nok til at det vil kunne blir en reell konkurranse, sier Bettina Sandvin.

I etterkant av dialogkonferansen vil Vegvesenet ha et oppsummerende møte med bransjeorganisasjonene.

E39 Rogfast – i Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner - er kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel.

Dialogkonferanse arrangeres på Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardermoen Hotell. 27. august, kl 10.00.
Påmelding via denne linken.   

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Bettina Sandvin
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Telefon: 992 18 346

Avdelingsdirektør Kjartan Hove
Statens vegvesen Region vest
Telefon: 901 10 586

Les mer om Rogfast her. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte