Endringer i reglene for Sentral godkjenning

12.11.2018
Julie M. Brodtkorb. Foto Runar Daler.jpg

MEF er fornøyd med endringene i byggesaksforskriften som Kommunal- og moderniseringsdepartementet presenterte mandag.

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Les alle endringene som er vedtatt på regjeringen.no. 

En av endringene er at teknisk fagskole vil kvalifisere for utførelse i tiltaksklasse tre og prosjektering i tiltaksklasse to.

– Det er gledelig at teknisk fagskole endelig anerkjennes som en høyere utdanning i den sentrale godkjenningen. Jeg er glad for at maskinentreprenørene har blitt lyttet til på dette punktet, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

– Mange bedrifter med teknisk fagskole har allerede sentral godkjenning i disse høyere tiltaksklassene som følge av overgangsordningen. Vi registrerer at Arkitektbedriftene og RIF er negative til denne endringen, noe vi synes er uforståelig. 

– Meningsløst

MEF stiller seg mer negativ til kravet om at den som har teknisk fagskole i tillegg til utdannelsen må dokumentere hele åtte års praksis fra tiltaksklasse tre utførelse og tiltaksklasse to prosjektering.

– Dette fremstår som et meningsløst krav. Vi er enige i at tilstrekkelig praksis skal vektlegges, men et krav om åtte år vil bety at bedrifter som ansetter fagskoleutdannede ikke får nytte av denne kompetansen før om flere år. Vi oppfatter med dette at fagskoleutdanningen anerkjennes på papiret, og vi stiller spørsmål ved om departementet i tilstrekkelig grad har fulgt opp Stortingets vedtak om fagskoleutdanningen, sier Brodtkorb.

– Rammer småbedriftene

MEF sier seg svært fornøyd med at hvert år med relevant praksis som er opparbeidet før endt videreutdanning nå skal godskrives med et halvt år. Det at praksiskandidatene som har fagbrev kun godskrives med et halvt år samlet ved søknad om sentral godkjenning, er de imidlertid kritiske til.

– Dette er kandidater som allerede har fem års dokumentert praksis, og så må de på toppen av dette dokumentere ytterligere praksis for å få godkjenning. Det vil ramme de småbedriftene hardt. Mange av disse er nå i ferd med å formalisere sin realkompetanse ved å gå opp som praksiskandidater, sier Brodtkorb. 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte