Kriseberedskap for våre medlemmer

Har du som medlem i MEF har vært utsatt for en ulykke kan du få hjelp til å håndtere den første kritiske fasen. 

Regionskontoret v/regionsjefen er alltid førstelinje, men vi har også et kriseteam på kontoret i Oslo: 

Advokat Thomas Kollerød - 908 46814
Kommunikasjonssjef Håvard Almås - 976 83 831
Adm.direktør Julie Brodtkorb - 934 19 216