Slik var Statens vegvesen-markedet 1. kvartal 2017

15.05.2017
veibygging vei

Statens vegvesen hadde tilbudsfrist for flere kontrakter i løpet av 1. kvartal i år sammenlignet med fjoråret. Verdien på kontrakten var imidlertid lavere.

  • I løpet av 1. kvartal 2017 hadde Statens vegvesen tilbudsfrist for 98 kontrakter. Dette er 13 flere kontrakter enn i 1. kvartal i 2016. Flerårige driftskontrakter er ikke tatt med i denne statistikken.

  • Samlet verdi for Statens vegvesen-kontraktene 1. kvartal 2017 var om lag 2 002 mill. kroner, beregnet ut i fra på laveste tilbud pr. kontrakt. Dette er 573 mill. kroner lavere enn for samme periode i fjor.

  • Statens vegvesen Region vest (Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane) hadde i løpet av 1. kvartal høyest samlet kontraktsverdi, med 635 mill. kroner. Lavest samlet kontraktsverdi var det i Region nord (Nordland, Troms og Finnmark) med 90 mill. kroner.

  • Konkurransen om kontraktene holdt seg tilnærmet uendret i første kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i 2016. I løpet av de tre første månedene i år mottok Statens vegvesen i gjennomsnitt 5,3 tilbud pr. kontrakt som hadde tilbudsfrist, mot 5,5 tilbud i 2016.

  • Med unntak av Region nord var det i 1. kvartal 2017 små forskjeller mellom regionene når det gjaldt konkurransen om Statens vegvesen-kontraktene. I Region nord mottok Statens vegvesen i gjennomsnitt 7,1 tilbud pr. kontrakt, mens gjennomsnittet lå på 4,9-5,3 tilbydere i de øvrige regionene. Forklaringen til den sterke konkurransen i Region nord er at Statens vegvesen kun hadde tilbudsfrist for syv kontrakter i denne perioden.

 Statens vegvesen-kontrakter 2016-2017

 

1. kvartal   2017

1. kvartal   2016

2016   samlet

Antall   kontrakter:

98

85

417

Samlet   verdi:

2 002 mill. kr

2 576 mill. kr

12 127 mill. kr

Antall   tilbydere (gj. snitt)

5,3

5,5

4,8

Kilde: MEF, Statens vegvesen

Neste kvartalsanalyse (for 2. kvartal 2017) vil bli publisert i månedsskifte juli/august.

Videre presenterer MEF to ganger i året prognoserer for anleggsmarkedet og hovedfunn fra vår forventningsundersøkelse. Forrige analyse ble offentliggjort i januar og kan leses her. Neste analyse vil foreligge i midten av august.

Kontaktperson MEF
Håvard Almås
Fagsjef næringspolitikk
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen