Enighet i lønnsoppgjøret for miljøbedrifter i MEF

15.05.2017
penger sedler.jpg

LO, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet på den ene siden og MEF på den andre, møttes i dag 15. mai til lønnsforhandlinger,

Lønnsforhandlinger på Overenskomst for Miljøvirksomheter i MEF-området.

Partene ble enige om et generelt tillegg på kr 2,- per time til alle arbeidstakere som omfattes av denne tariffavtalen.

Minstelønnssatsen øker med 2 kroner. Minstelønnssatsen er etter dette kr 169,32 per time.
Tilleggene gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2017.

Årets oppgjør er i tråd med rammen for frontfaget på 2,4 %.

Vedlagt protokollen fra forhandlingene.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen