Endringer i vannressursloven og jordloven

23.06.2017
Graver i vann.jpg

Det innføres meldeplikt for uttak av mer enn 100 m3/ døgn for grunnvann, - men ingen endring for grunneiers rett til konsesjonsfritt å bore etter vann til egen husholdning.

Kanskje ikke mange tenker på det, men alle former for vann er i lovens forstand juridisk likestilt – både overflate- og grunnvann. Utvilsomt en riktig utvikling i en tid preget av stort fokus på bærekraftig forvaltning av naturressurser, også vann!

Les mer om nye viktige bestemmelser for alle som sysler med vann- og vannforsyning.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen