Endringer i arbeidsmiljøloven om arbeidstid og varsling

28.06.2017
HMS illustrasjonsfoto Jørn Søderholm.jpg

Endringene trer i kraft 1. juli og gir mulighet for å arbeide mellom klokken 21 og 23 på kvelden.

Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Det er kun arbeidstaker som kan ta initiativ til en slik ordning, og det kreves skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgiver må være enig i at noe av arbeidet utsettes til kvelden. Samtidig skal ikke arbeidstaker arbeide mer eller hvile mindre.

Alt arbeid som utføres etter klokken 21 må være innenfor daglig arbeidstid. Arbeid utover avtalt arbeidstid vil fortsatt være overtid. Reglene for hva som regnes som nattarbeid endres ikke.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen