Fra avfall til ressurs

29.06.2017
Plastavfall mef.no Foto Runar Daler.jpg

I MEF-notat nummer 2, 2017 presenteres blant annet vår policy for bedre gjenvinning og avfallshåndtering.

- I notatet beskrives både historikk for en stadig voksende bransje, MEF sin policy og målsettinger for avfallsbransjen, samt et blikk på fremtidens avfallspolitikk i Norge og i EU, forteller fagsjef Sverre Huse-Fagerlie i MEF.

Notatet er laget både for å sette en fot i bakken og ta status av hva avfallsbransjen har fått til gjennom de siste 20 årene, så vel som å se fremover på de utfordringer som bransjen står over for.

MEFs policy og målsettinger for avfallsbransjen

MEFs policy inneholder anbefalinger som MEF mener vil sikre stabile og forutsigbare rammebetingelser for et velfungerende gjenvinnings- og avfallsmarked.

MEF mener at Gjenvinnings- og avfallsbransjen må:
- Utvikle sin kompetanse som leverandør for det offentlige.
- Tilpasse sin forretningsstrategi for å møte morgendagens krav, konkurranse og marked
- Bli bedre på sortering og ressursutnyttelse, og utvikle løsninger som kan brukes lokalt
- Sørge for å anskaffe en så klimanøytral maskinpark som mulig
- Satse på og utvikle metoder for miljøsikker avfallssortering
- Jobbe for full konkurranse om alt avfall.

MEF mener at kommunene og de interkommunale selskapene innen renovasjon må:
- Være i forkant av nasjonale materialgjenvinningskrav til husholdningsavfallet.
- Utvikle sin bestillerkompetanse ved anskaffelser av avfallstjenester.
- Følge opp kravene til miljørapportering for miljøsensitive områder som for eksempel bygg og anlegg.
- Rendyrke sin rolle som bestiller av avfallstjenester og ikke lenger være en aktør i det private avfallsmarkedet.
- Forstå maskinleverandørmarkedet for å kunne stille realistiske krav til GA-bransjen i anbudskonkurranser.

MEF mener at nasjonale myndigheter må:
- Gi tydeligere signaler når det gjelder nasjonale standarder for materialgjenvinning.
- Utvikle sin kompetanse på hvordan nasjonalt regelverk praktiseres i det lokale avfallsmarkedet.
- Sikre avskrivnings- og avgiftsordninger som gjør det lønnsomt å anskaffe mer klimanøytrale maskiner.
- Sikre friere konkurranse i avfallsmarkedet ved å endre forurensningslovens bestemmelser om husholdningsavfall tilsvarende.
- Endre IKS-loven for å sikre konkurranse på like vilkår.
- Tydeliggjøre handlingsrommet som ligger for dialog mellom partene i offentlige anskaffelser.

Les notatet her.

Kontaktperson
Fagsjef Gjenvinning og avfallshåndtering
Sverre Huse-Fagerlie
Telefon 488 94 993
E-post: Sverre.Huse-Fagerlie@mef.no 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen