Trond Johannesen ny leder for HMS-charteret

30.06.2017
Trond smilende utendørs.jpg

Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring er et forpliktende samarbeid om en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen.

Trond Johannesen etterfølger EBA-sjef Kari Sandberg som har innehatt rollen det siste året. Johannesen har sittet i styringsgruppen som MEFs representant siden etableringen av charteret.

- HMS-charteret er et meget viktig forum hvor vi kan ha dialog om viktige utfordringer knyttet til HMS innenfor bygg og anlegg.  Det er også en arena hvor det utvikles gode verktøy for næringen, sier Trond Johannesen.

Underskriverne av Charteret deler en 0-visjon for skader i bygge og anleggsnæringen, og er enige om å samarbeide om en forsterket innsats for å gjøre bygge- og anleggsplassene til et sikkert arbeidsted.

Det unike ved arbeidet i HMS-charteret er at både myndighetene, byggherrene, de prosjekterende, de utførende, arbeidstakerne samt høyere utdanning v/NTNU deltar.

Det skjer fremdeles alt for mange ulykker innenfor bygg og anlegg selv om utviklingen går i riktig retning.  

- Jeg ser fram til å jobbe mer med et så viktig fagfelt som HMS. Vi må få alle, og spesielt ledelsen i organisasjonene, til å fokusere sterkere på HMS. Det må jobbes på mange områder – ikke minst med holdningene til helse, miljø og sikkerhet ute på de enkelte bygge-  og anleggsplassene, sier Johannesen.

Bakgrunn for Charter for en skadefri bygg- og anleggsnæring

I 2013 tok byggenæringen initiativ til å etablere et bransjeovergripende samarbeid for å få ned antall ulykker i næringen. Prosessen munnet ut i et «HMS-Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring» som ble signert 18. juni 2014.

Underskriverne omfatter:

  • Myndighetene (v/Arbeids- og sosialdepartementet),
  • Byggherrer (Bane Nor, Statens vegvesen, Forsvarsbygg og Statsbygg),
  • De prosjekterende (Rådgivende ingeniørers forening (RIF) og Arkitektbedriftene i Norge),
  • De utførende (Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), og NELFO)
  • Arbeidstakerne(Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund)
  • NTNU

Direktoratet for Arbeidstilsynet er sekretariat for arbeidet.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen