Har bedriften din fagkompetanse?

04.07.2017
Læremester OKAB lærling.JPG

MEF-skolen og OKAB etterutdanner anleggsbransjen, slik at flere kan ta fagbrev.

Stian Eikevik er opplæringskonsulent og foreleser på kurset i Bergen i august.

Det er viktig for bedriftene å få formalisert kompetansen de har tilgjengelig. MEF-skolen arrangerer eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene rundt om i landet for anleggsbransjen.

Krav for å få sentral godkjenning

- Fagbrev er viktig både for å friske opp og heve kompetansen man har fått gjennom mange år med praksis. For både bedrifter og for de er ansatte er det fordelaktig å få denne kunnskapen ned på papiret. For firmaer som skal ha en sentral godkjenning er det jo også et krav. De med fagbrev vil også kunne gå inn i rollen som anleggsleder, og da er det greit med den tryggheten i bunnen, som et slikt kurs gir. At også den teoretiske kunnskapen er på plass, forteller Stian Eikevik, opplæringskonsulent i Region Vest og foreleser på kurset i Bergen.

Eksamensforberedende kurs for fagbrev er beregnet for personer som har lang praksis og som ønsker å ta fagbrev i faget anleggsmaskinfører, fjell- og bergverksfaget eller veg- og anleggsfaget. Oppstart på kursene er i august.

Det kjøres også eksamensforberedende kurs for fagbrev i gjenvinningsfaget i Oslo i september.

Her er en oversikt over Eksamensforberedende kurs for fagbrev i anleggsfagene.

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, OKAB, er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.
www.okab.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen