Hva skjer med Nye Veier AS etter valget?

05.07.2017
Samferdselsminister Solvik Olsen Foto SD Tor Midtbø.jpg

Vi inviterer til samferdselsdebatt med blant andre samferdselsministeren under Arendalsuka onsdag 16. august kl. 10.30 - 12.00 på Clarion Hotel Tyholmen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Tor Midtbø, SD

Tema for debatten vil blant annet være veiselskapet Nye Veier AS: Hva vil de ulike politiske partiene med veiselskapet – økt satsing eller avvikling?

Adm. dir i MEF, Trond Johannesen og adm.dir i Nye Veier AS, Ingrid D. Hovland innleder til debatten. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), Nicolai Astrup (H), Sverre Myrli (AP) og Geir Pollestad (SP) deltar i panelet.

Send en e-post for å melde deg på.

Tall og analyse fra anleggsbransjen

MEF vil under brunsjmøte i tillegg legge frem ferske konjunkturtall og prognoser for anleggsbransjen.

Møtet er åpent for media, politikere, entreprenører og andre som interesserer seg for infrastrukturutbyggingen i Norge i årene framover.

Mat serveres fra kl. 10.30 og det faglige programmet starter 10.45.

Velkommen til Clarion Hotel Tyholmen i Arendal 16. august 2017!

Ønsker du å delta, send en e-post til informasjonsavdelingen ved Kari Druglimo-Nygaard, telefon 41 65 53 87
kdn@mef.no.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen