Takk til alle som deltok

06.07.2017
undersøkelse spørreskjema

Hele 843 MEF-medlemmer svarte på medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i juni. Det er ny rekord!

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) gjennomfører to ganger i året en undersøkelse som blant annet tar for seg status blant medlemsbedriftene når det gjelder oppdragsmengde og kapasitet, i tillegg til forventninger til utviklingen framover.

– Det er veldig gledelig å se at så mange MEF-medlemmer har tatt seg tid til å svare på undersøkelsen, til tross for at juni er en travel måned for mange i våre bransjer. En høy svarandel gir oss et godt grunnlag for å avdekke utviklingstrekk blant medlemmene, noe som er viktig i kontakten vår med politikere og myndigheter, sier Håvard Almås, fagsjef næringspolitikk i MEF.

MEF er opptatt av at argumenter og ståsted skal være basert på fakta og gode analyser. Medlemsundersøkelsene er således en avgjørende del av MEFs næringspolitiske arbeid.

MEF på Arendalsuka 2017

Hovedfunnene fra undersøkelsen vil bli presentert under Arendalsuka. MEF arrangerer brunsjmøte onsdag 16. august.

I tillegg til at det legges frem ferske konjunkturtall og prognoser vil det under brunsjmøtet bli samferdselsdebatt. I debatten deltar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Fremskrittspartiet), Nicolai Astrup (Høyre), Sverre Myrli (Arbeiderpartiet), Geir Pollestad (Senterpartiet) og MEFs adm. dir. Trond Johannesen.

Møtet er åpent for media, politikere, entreprenører og andre som interesserer seg for infrastrukturutbyggingen i Norge i årene framover. Ønsker du å delta, send en e-post til informasjonsavdelingen ved Kari Druglimo-Nygaard: kdn@mef.no.

Har du spørsmål eller innspill til undersøkelsen - Ta kontakt med:

Håvard Almås
Fagsjef næringspolitikk
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen