Er du god på effektivt vegrenhold?

10.07.2017
vei med fire felt.jpg

Statens vegvesen og Trondheim kommune vil utfordre produsenter og leverandører til å tenke nytt og utvikle effektivt utstyr tilpasset nordisk klima for veg- og tunnelrenhold.

Statens vegvesen har gjennomført uttesting av ulike typer maskiner for veg- og tunnelrenhold. I samarbeid med Trondheim kommune vil vi utfordre produsenter og leverandører til å tenke nytt og utvikle effektivt utstyr tilpasset nordisk klima.

Viktige faktorer er maskiner som kommer til der støvet akkumuleres, utstyrets kapasitet, driftssikkerhet, og funksjonalitet under vinterforhold og kalde vegbanetemperaturer.   

Samling i Trondheim i september                    

Det planlegges en tre-dagers samling i Trondheim 26. -28. september for demonstrasjon og uttesting der leverandører og produsenter som har nye systemer som kan løse dagens utfordringer når det gjelder vegrenhold kan delta med sitt utstyr.

Oppdraget er lagt ut på Doffin.

Det er behov for utstyr som effektivt rengjør vegbane, kommer til i vegkant og på sideområder (kantstein/fortau), som kan fungere under kalde og tørre vegbaneforhold uten å virvle opp støv til omgivelsene. Det er ønskelig med rensing av utslippsluft ned til PM 2,5. Det er også viktig at utstyret har lave driftskostnader, er vedlikeholdsvennlig, driftssikkert og har enkel service. I forhold til miljø legges det vekt både på arbeidsmiljø og at utstyret gir lite støy og har lave utslipp fra avgasser, arbeidsprosess ol.

Det vil bli satt opp program for de tre dagene ut fra leverandørenes muligheter og ønsker om deltagelse.
Forespørsel sendes bjorn.mathisen@trondheim.kommune.no innen 25. august kl. 15:00.

Les mer på Statens vegvesens nettsider.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen