En uke til brunsjmøte og debatt

09.08.2017
Arendalsuka  politisk gate

Onsdag 16. august kommer blant andre samferdselsministeren på vårt arrangement på Clarion Hotel Tyholmen på Arendalsuka. Bli med du også!

Tema for debatten vil blant annet være veiselskapet Nye Veier AS: Hva vil de ulike politiske partiene med veiselskapet – økt satsing eller avvikling?

Adm. dir i MEF, Trond Johannesen og adm.dir i Nye Veier AS, Ingrid D. Hovland innleder til debatten. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), Nicolai Astrup (H), Sverre Myrli (AP) og Geir Pollestad (SP) deltar i panelet.

Send en e-post for å melde deg på.

Tall og analyse fra anleggsbransjen

MEF vil under brunsjmøte i tillegg legge frem ferske konjunkturtall og prognoser for anleggsbransjen.

Møtet er åpent for media, politikere, entreprenører og andre som interesserer seg for infrastrukturutbyggingen i Norge i årene framover.

Mat serveres fra kl. 10.30 og det faglige programmet starter 10.45.

Velkommen til Clarion Hotel Tyholmen i Arendal 16. august 2017!

Ønsker du å delta, send en e-post til informasjonsavdelingen ved Kari Druglimo-Nygaard, telefon 41 65 53 87
kdn@mef.no.

MEF og OKAB er også tilstedet på stand i Arendal sentrum. Stikk innom for å prøve vår simulator!

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen