Gode handelsavtaler til din fordel

12.07.2017
sikkerhet telefon iphone

Vet du hvilke fordelsavtaler du har som medlem i MEF? Her er en enkel oversikt.

Avtalene er langsiktige, landsdekkende og reforhandles regelmessig. MEF har forhandlet frem og inngått en rekke rammeavtaler med leverandører innen ulike produkt- og tjenesteområder. Avtalene er noen av de mange fordelene ved å være MEF-medlem, og gir deg som medlem gunstige innkjøpsordninger, noe som slår direkte ut i din daglige økonomi og inntjening.

Det er også flere handelsavtaler i de ulike regionene. Les på medlemsnettet for å få full oversikt, eller kontakt din kontaktperson i MEF. Klikk på kartet for å finne ditt regionkontor.

Her er en oversikt over de største handelspartnere, og hva de tilbyr:

• Storebrand
Tjenestepensjon og forsikringer til gunstige priser.

• Tess
Ferdigforhandlet rabatt på prisene i TESS Håndbok. TESS servicesentre finnes over 100 steder i Norge.

• Cirkle K 
Gode betingelser på produkter og tjenester. Cirkle K tilbyr også et eget mastercard med MEF-rabatt.

• If skadeforsikring
Forsikringspakke som dekker ting-, ansvar- og personforsikring med gunstige priser.

• Telenor
Gunstige rabatter på fasttelefoni, mobiltelefoni og Internett. Telenor tilbyr også sikker lagring på sin server.

• Nordialog
Gode betingelser på tale-, data- og videoløsninger. De har egne serviceverksteder med kort behandlingstid.

• Scandic og Nordic Choice Hotell
For å dekke organisasjonens, og medlemmenes behov for møter, kurs og seminarer har MEF avtaler både med Scandic Hotels og Nordic Choice Hotell. Som medlem i MEF kan du, din familie og ansatte i din bedrift, oppnå gunstige priser på hoteller både i Norge og i Sverige.

Se hele oversikten over handelsavtalene her.

Handelsavtalene er forhandlet fram for å:

• Gi medlemmer et konkurransefortrinn overfor ikke-medlemmer.
• Gi både store og små medlemmer tilnærmet samme priser og leveringsbetingelser.
• Dekke et vidt spekter av varer og tjenester.
• Gi økonomisk gunstige fordeler.
• Være landsdekkende.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen