Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner

07.08.2017
Gravemaskin dumper

Driftskostnadene for anleggsmaskiner økte med 2,8 prosent siden juli 2016.

Fra juni til juli 2017 økte driftskostnadene for anleggsmaskiner marginalt med 0,2 prosent. Det siste året har kostnadene økt med 2,8 prosent. Siden årsskiftet er kostnadene opp 0,4 prosent.

Kostnadsøkningen den siste måneden skyldes oppgang i prisene på deler.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen