Vi søker etter ny opplæringskonsulent

16.08.2017
Læremester OKAB lærling.JPG

OKAB Møre og Romsdal søker opplæringskonsulent i 100 prosent stilling. Vi får stadig flere lærlinger og trenger å øke bemanningen. Vil du bli vår nye kollega?

Skriftlig søknad merket «Opplæringskonsulent Møre og Romsdal» med CV sendes innen 31. august til firmapost@mef.no.

Arbeidsoppgavene vil være

- Rekruttering av både elever/lærlinger og opplæringsbedrifter
- Tegne lærekontrakter og følge opp lærlinger og lærebedrifter
- Kontakt med myndigheter og skoler vedrørende fagopplæring
- Markedsføre anleggsfagene
- Tilrettelegge, gjennomføre og undervise på kurs for lærlinger og kurs i regi av MEF-skolen innen anleggs- og bergfagene.   

Ønskede kvalifikasjoner

- God kjennskap til fagopplæring
- Fagbrev og/eller teknisk fagskole som dekker arbeidsområdet
- Erfaring fra undervisning, opplæring og informasjonsarbeid
- Pedagogiske evner
- Kan arbeide selvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
- God kompetanse i bruk av IKT
- Resultatorientert, initiativrik og tillitsvekkende

Vi tilbyr

- Utfordrende jobb med mange og varierte arbeidsoppgaver
- Spennende og sterkt fagmiljø
- Konkurransedyktige betingelser
- Hyggelig arbeidsmiljø 

Stillingen vil medføre en del reisevirksomhet og betinger egen bil og førerkort klasse B.

For nærmere opplysninger kontakt:  
Regionsjef Øyvind Bergset
Telefon 908 29 990
E-post oyvind.bergset@mef.no

Daglig leder i OKAB Møre og Romsdal Espen Wicken
Telefon 911 64 135
E-post: espen.wicken@mef.no

Se også www.okab.no og www.mef.no

Skriftlig søknad merket «Opplæringskonsulent Møre og Romsdal» med CV sendes innen 31. august 2017 til firmapost@mef.no.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen