Velykket samferdselsdebatt

17.08.2017
mef_arendal debatt 16.08.17.jpg

Over 100 deltagere møtte opp på MEFs brunsjmøte på Arendalsuka. Kritikk og advarsler haglet da Nye Veier AS ble opprettet. Det har nå skiftet til stor enighet.

Foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

Tema for debatten var blant annet veiselskapet Nye Veier AS: Hva vil de ulike politiske partiene med veiselskapet – økt satsing eller avvikling?

Adm. dir i MEF, Trond Johannesen og adm.dir i Nye Veier AS, Ingrid D. Hovland innledet til debatten. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP), Nicolai Astrup (H), Sverre Myrli (AP) og Geir Pollestad (SP) deltok i panelet.

Les om samferdselsdebatten i Anleggsmaskinen.

Se vedlegg for presentasjonene til Ingrid D. Hovland og Trond Johannesen.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen