Stortingsvalget 2017: Hva mener Miljøpartiet De Grønne?

24.08.2017
RD111020 Stortinget.jpg

MEF har spurt stortingspartiene om hvor de står i viktige næringspolitiske spørsmål for MEF-bedriftene. Her får du vite mer om synspunktene til MDG.

I forbindelse med årets stortingsvalg har MEF stilt 14 spørsmål til stortingspartiene om næringspolitiske saker som opptar bredden av medlemsbedriftene våre. Vi håper undersøkelsen gir medlemmer og andre med interesse for våre bransjer en mulighet til å bli enda bedre kjent med partienes ståsted.
Spørsmålene omhandler følgende tema: 

  • Samferdsel og infrastruktur
  • Offentlige innkjøp
  • Yrkesfag
  • Arbeidsliv
  • Skatt
  • Skognæringen

Undersøkelsen er gjennomført via e-post. Samtlige parti har fått de samme spørsmålene, med 3-4 svaralternativer for hvert spørsmål. De som har ønsket det har også kunnet komme med en utfyllende kommentar. Svarene fra partiene vil bli publisert her på mef.no frem mot valgdagen 11. september.

Femte parti ut er Miljøpartiet De Grønne. Trykk på vedlegget nedenfor for å lese spørsmål og svar. Svarene fra SP vil bli publisert 28. august.

Der kan du også lese om de partiene vi allerede har presentert. (Svarene ligger alfabetisk etter navn på parti).

MEF vil rette en stor takk til stortingskandidater, rådgivere og andre som har bidratt med svar.

Kontaktperson MEF:
Håvard Almås
Fagsjef næringspolitikk
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen