Kampanje fra Circle K ut september

24.08.2017
Cirkle k.jpg

Circle K har inngått samarbeide om salg av smøreoljer og kjemiprodukter fra FUCHS Lubricants Norway. Dette medfører at dine MEF-betingelser nå er blitt enda bedre enn tidligere.

Les mer om avtalen i vedlegget.

Ring oss på 810 01 800 så vi kan informere nærmere om avtalen om veien videre i lag.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen