Oppstart teknisk fagskole

04.09.2017
klassebildet.jpg

I forrige uke var det oppstart på nettbasert teknisk fagskole i anleggsfag. 33 studenter er fordelt mellom Stavanger, Flekkefjord, Kristiansand og Porsgrunn.

Undervisningen kjøres fra Stavanger tekniske fagskole.

Distriktssjef i MEF Marie Oftedal og daglig leder for OKAB Sør-Rogaland Stig Dybdahl ønsket de ivrige studentene lykke til!


Initiativtakeren til dette nye skoletilbudet, Arne Birkedal, har bakgrunn som maskinentreprenør og mangeårig lærer i anleggsteknikk på Time videregående skole. De siste årene har han imidlertid vært daglig leder for Teknisk Senter i Flekkefjord, et samarbeid mellom industrien og skolene i regionen, med det formål å øke interessen for realfag og teknikk blant ungdom.

Studentene fikk blomster ved oppstarten.


Fagskolen i Stavanger, Fagskolen i Kristiansand, Sørlandet Fagskole i Grimstad og Fagskolen Telemark i Porsgrunn og MEF region Sørvest samarbeider på denne nye fagskolesatsingen. Studiet er tilpasset anleggsbransjen.

Vi ønsker lykke til med studiene!

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen