Unngå ulovlig samarbeid

04.09.2017
juridisk lover

I mange situasjoner vil det være aktuelt å samarbeide med andre entreprenører om et oppdrag. Da er det viktig å være oppmerksom på konkurranselovens grenser.

Konkurransetilsynet har nylig fattet vedtak om å gi seks aktører i elektrobransjen totalt 18 millioner kroner i gebyr for det Konkurransetilsynet mener er ulovlig anbudssamarbeid om skolebygg i Oslo. Samarbeidet fant sted våren 2014, og anbudskonkurransen gjaldt vedlikehold og reparasjon av elektriske installasjoner i Undervisningsbygg Oslo KF sine skolebygg.

– Fem konkurrenter ble enige om identiske priser og utvekslet annen konkurransesensitiv informasjon i stedet for å konkurrere om å inngi det beste tilbudet til Oslo kommune, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding.

Vanlig med samarbeid

I anleggsbransjen er det utstrakt praksis for å bruke underentreprenører, eller inngå andre former for samarbeid som for eksempel arbeidsfellesskapsavtaler og prosjektsamarbeid, enten fordi bedriften selv ikke har nødvendig kompetanse til å levere tilbud alene, eller av kapasitetshensyn. Før slike avtaler inngås må entreprenørene nøye vurdere samarbeidet som planlegges opp mot konkurranseloven.

Et sentralt spørsmål man må stille seg er om ett eller flere av de samarbeidende firmaene vil kunne være i stand til å utføre prosjektet på egenhånd. Er svaret ja, er samarbeid som regel utelukket. Videre er det slik at bedrifter ikke kan samarbeide om å inngi tilbud på hele prosjektet dersom det er åpnet opp for å inngi på deler, og hver av partene kunne gjort dette hver for seg.

Det er viktig å presisere at ulovlig samarbeid ofte knytter seg til samarbeid mellom bedrifter som utøver samme virksomhet som en selv. Dersom man trenger en tilleggskompetanse man selv ikke besitter, slik som sprengning, elektro etc. er normalt konkurranseloven ikke til hinder for dette.

Relevant sak på Bygg.no – 18 millioner i gebyr for ulovlig samarbeid om skolebygg i Oslo.

Kontaktperson MEF:
Tone Gulliksen
Advokat
Tlf: 982 68 930
E-post: tone.gulliksen@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen