Båsum hedret for gravefri metodikk

11.09.2017
Båsum og Oslo kommune mef.no.jpg

MEF-medlem Båsum Boring AS har vært med på å utvikle en ny gravefri metode i Oslo kommune. - Dette skaper et nytt marked for utblokking, sier Dag Espen Båsum.

Båsum (til venstre i bildet), sammen med Borghild Folkedal fra Hawle Water Technology Norge AS og avdelingsdirektør Sigurd Grande fra Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Oslo kommune har i flere år jobbet med å finne løsninger som skulle minske utfordringer for innbyggere og næringsliv knyttet til graving i offentlig vei. I den anledning igangsatte de det innovative prosjektet NoDig Challenge for å utvikle en gravefri metode for tilkobling fra hus til hovedvannledning.

Det som er blitt utviklet gjennom prosjektet er en prototype som gjør det mulig å bore stikkledning fra kjeller til hovedvannledning uten å grave. Det er Hawle Water Technology Norge AS som har vært investor og som eier systemet og som vil industrialisere, produsere og selge boresystemet når det er klart. Techni har stått for utvikling av selve boresystemet, navigeringssystem og roboter.

Speed-date
Før prosjektet kom i gang på alvor søkte Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (VAV) leverandørmiljøene for å finne samarbeidspartnere som kunne finne løsninger som kan redusere graving. MEF-medlemsbedriften Båsum Boring AS har vært med på prosjektet som rådgiver på entreprenørsiden.

- Det hele startet med en speed-date med Oslo kommune der alle parter kunne presentere sine ideer. Sammen med Hawle Water Technology Norge AS og Techni fant vi en idé vi tente på. Vi i Båsum har jo utviklet en del kompetanse innen utblokking og ville gjerne prøve ut denne, forteller Dag Espen Båsum, som er avdelingsleder for gjennomboring, utblokking og fundamentering i Båsum Boring AS.

Nytt marked
Båsum mener prosjektet har koblet sammen miljøer som trenger tettere samarbeid for å løse vann- og avløpsutfordringer i byer og tettsteder i fremtiden.

- Oslo kommune var tydelige på at de ville ha løsninger som skal spare kostnader, både for dem og innbyggerne, samtidig som de ville fornye flere ledninger på kortere tid. I tillegg ville de ha teknologi som reduserer støv, støy og belastning for nærmiljøet, sier han og fortsetter:

- Vi ser på dette prosjektet som en konkurranse om å være først i markedet med en slik miljøvennlig og tidsbesparende metoder, samtidig som det også skaper et nytt marked for utblokking ettersom en nå slipper oppgraving av stikkledninger. Det metoden legger til rette for er å plugge inn nye stikkledninger, og at anlegget kommer raskere i drift. Vi ser på dette som en måte å ta samfunnsansvar på.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen