Høringssvar om nasjonale graveregler

15.09.2017
Graving bygg. Foto Jørn Søderholm.jpg

MEF støtter regjeringens forslag om nasjonale graveregler. Situasjonen i dag med ulike lokale regler i kommunene er uholdbar.

Illustrasjonsfoto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen

MEF har gitt høringssvar til Tiltak for bedre koordinering mv. ved planlegging og utførelse av ledningsarbeider i veggrunn - endringer i ledningsforskriften mv.

Like regler vil bety mindre byråkrati, raskere utbygging av infrastruktur og økonomiske besparelser for veimyndigheter og utbyggere av infrastruktur. MEF påpeker videre at overdekningskravene må sikre at infrastrukturen ligger trygt og ikke utsettes for ytre påkjenninger samt gi et godt resultat ved istandsetting av veien. En del kommuner har vedtatt krav som stenger ute flere kvalifiserte entreprenører. Kvalifikasjonskravene må derfor harmoniseres med kravene til den sentrale godkjenningen (DiBK).  

Les hele svaret i vedlegget under.

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen