Meld deg på Vegdrift 2017

19.09.2017
Vegdrift 2017 snø vinter.JPG

Bli oppdatert på det siste og få innsikt i problemstillingene, utfordringene og de gode løsningene knyttet til vinterdrift av vei, gang- og sykkelveinettet. Seminaret arrangeres i Trondheim 8. - 9. november.

Kom på seminaret og få input på strategier og valg av metoder.

Programmet inneholder spennende innlegg fra alle aktører innen vinterdrift fra forskning-/og universitetsmiljø, Statens vegvesen, kommuner, små og store entreprenører, rådgivere og brukerorganisasjoner.

Vi håper du har anledning til å delta, og gjerne bidra til tverrfaglige diskusjoner og meningsutvekslinger etter innleggene.

Les mer og meld deg på her.

Målgruppe for seminaret:

De som har ansvar for planlegging og gjennomføring av vinterdrift både hos offentlig myndighet og forvaltere (stat, fylkeskommune og kommune), entreprenører og rådgivere.

Velkommen til interessante og lærerike dager i Trondheim!

Ønsker ditt firma en utstillerplass på seminaret, så er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder for tilbud, len@tekna.no.

Programkomite:

  • Kai-Rune Lysbakken, Statens Vegvesen
  • Rolf-Magne Brødreskift, Trondheim kommune
  • Espen Wicken, MEF Molde, Vinterdriftsutvalget

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen