Meld deg på Teknologidagene 2017

22.09.2017
Brøyting snø vinter.jpg

Etatsprogram vinterdrift presenterer sine forskningsresulat på sluttkonferanse mandag 23. oktober i Trondheim.

Etatsprogram vinterdrift (EVI) er et fireårig forsknings- og utviklingsprogram som ble avsluttet i 2016.

Vinteren har stor betydning for trafikken i Norge og årlig brukes ca. 2,4 milliarder kroner på vinterdrift av riks- og fylkesvegene. EVI presenterer hovedresultatene av sin forskning på Teknologidagene.

Målet med forskningsprogrammet har vært å bidra til bedre framkommelighet, regularitet, sikkerhet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper, samt reduserte kostnader og miljøskader. Dette har de gjort ved å styrke vinterdriftskompetansen og å styrke effektiviseringen av vinterdriften.

Praktisk informasjon

Mandag 23. oktober kl. 1000-1700
Clarion Hotel & Congress Trondheim.
Program og påmelding finner du her: vegvesen.no/teknologidagene

Informasjon om Etatsprogram Vinterdrift finner du på: vegvesen.no/evi

Teknologidagene er årets viktigste møteplass for forskning og utvikling i vegsektoren.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen