MEF anbefaler sektorlov for vann og avløp

05.10.2017
Julie M. Brodtkorb på NRK.JPG

Se adm.dir Julie M. Brodtkorb i Dagsrevyen 3. oktober og debatt i Dagsnytt atten 4. oktober om behov for tiltak på grunn av flom og store vannmengder.

Dagsrevyen tirsdag 3. oktober. Innslaget begynner etter 18 minutter.

Dagsnytt 18 onsdag 4. oktober.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen