Supertilbud på vårt HMS-system

06.10.2017
sikkerhet telefon iphone

Hvis du inngår avtale om bruk av KSMEF nå, så får du det gratis ut 2017. 

MEF satser på kvalitet og HMS i anleggsbransjen. KSMEF er tilpasset MEF-medlemmer og er enkelt tilgjengelig via web og app.

For mer informasjon om systemet, kontakt ditt regionkontor

Mange fordeler


- Effektiv prosjektstyring
- Gi kunden trygghet for kvalitet, pris og levering til rett tid
-Ivareta myndighetenes krav til dokumentasjon og etterlevelse
- Sikre at bedriftens egne krav ivaretas
- Samhandle med involverte parter i et prosjekt
- Ha oversikt over uønskede hendelser, avvik og endringer

Lett tilgjengelig

Systemet er tilgjengelig på de fleste plattformer og enheter og deles i to hoveddeler:
- Administrasjon, oppfølging og arkivering gjøres via web
- Utfylling av sjekklister, avvik, endringer og dokumentasjon gjøres via app

Mange muligheter 

- Prosjekt som gjentas ofte? Enkel gjenbruk av dokumentasjon
- Med versjonshåndtering har du alltid sist reviderte tegning
- Benytt malene som de er, tilpass dem, eller legg inn egne
- Samlet oversikt over hva som bør forbedres

Du får tilgang til

- Et moderne, oppdatert system tilpasset MEF-bedriftene
- Support og bistand gjennom MEF sine regionskontorer
- Gratis kom-i-gang kurs
- Sikker lagring

Kom i gang

- Kontakt ditt regionskontor for å få tilgang
- Du må ha tilgang til internett på nyere pc med MC Office
- Alle brukere/ansatte må ha egen e-postadresse
- App brukes på smart-telefon og/eller nettbrett

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen