Søk på Tunnelstudiet 2018

12.10.2017
Tunnel Bjørnegårdtunnelen. Foto Runar Daler.jpg

Studiet er et tilbud til ledere og personer som jobber med planlegging, bygging, drift og vedlikehold av tunneler. Søknadsfrist 30. oktober. 

Foto: Runar Daler, Anleggsmaskinen

Tunnelstudiet skal bidra til økt samhandling mellom ulike tunnelfagmiljøer for å styrke kvaliteten i alle faser av et tunnelprosjekt.

Studiet går over fem samlinger a tre dager, og i tillegg kommer jobbing med prosjektoppgaver mellom samlingene. 
Første samling blir i januar 2018 og siste samling i november 2018. 

Les mer i vedleggene under.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen