Hvordan realisere Nasjonal Transportplan?

13.10.2017
vei med fire felt.jpg

Skal målsettingen med denne investeringen kunne realiseres på en best mulig måte, må utfordringer drøftes og avklares. Bli med på konferanse 9. november i Oslo.

Størrelsen på både enkeltkontrakter og kontraktene sett samlet over tidsperioden, øker behovet for samarbeid mellom entreprenører for å sikre økt kapasitet, risikofordeling og riktig kompetanse. Byggherrene inviterer også til større grad av samarbeid mellom entreprenørene.

Samtidig er det over den senere tiden blitt klart at konkurransereglene setter strenge krav til samarbeid og at disse kravene vil gjelde uavhengig av både åpenhet om samarbeidet og byggherrenes ønsker. Tilsynet har publisert flere veiledere om dette temaet, men nylige gebyrvedtak tyder på at reglene fortsatt oppleves som komplekse. Loven åpner også i liten grad for forhåndsklareringer av konkrete samarbeidsformer, men selskapene kan bli  avkrevd dokumentasjon for sine vurderingene i ettertid. Før næringen begir seg inn i store NTP-prosjekter, der tilgjengelig kapasitet og kompetanse kan endre seg løpende, er det viktig å belyse dette temaet nærmere.

SANDS inviterer derfor til konferanse, der formålet er å identifisere konkrete problemstillinger og sikre en større gjensidig forståelse for hva slags samarbeid som kan og ikke kan gjennomføres.

Seniorrådgiver Trond Johannesen representerer MEF i panelet.

Tid og sted

Konferansen finner sted 9. november kl. 12.00 - 16.00 i våre lokaler i Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo. Registrering fra kl. 11.15. Etter det faglige programmet inviterer vi til tapas og mingling.

Påmelding

Meld deg på ved å trykke denne linken innen 31. oktober. Det er begrenset med plasser, så meld deg på så snart som mulig.
Har du spørsmål, ta kontakt med Ulla Gudlaugsdottir, ugu@sands.no eller tlf. 22 81 46 26.

Det vil bli servert mat og drikke. Det er ingen deltakeravgift.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen