Kurs i Plan- og bygningsloven

11.10.2017
MEF-skolen skole ingress.jpg

Kurset gir en innføring i reglene om søknadsplikt, ansvar og kontroll. Kurs i Tromsø 31. oktober og i Oslo 2. november.

Foreleser Finn N. Bangsund oppfordrer medlemmer til å melde seg på kurs.

Det gis også innføring i hvordan en søknad skal utarbeides og hva som kreves for å få eller opprettholde sentral godkjenning.

Sted:

Tromsø 31. oktober
Oslo 2. november

- Som anleggsentreprenør er du nødt til kjenne til hvilke krav plan- og bygningsloven stiller til gjennomføring av anleggsprosjekter. I tillegg til dette er det skjedd en rekke endringer i det siste som fjerning av den lokale godkjenningen og innføring av seriøsitetskrav som får betydning, sier fagsjef Finn N. Bangsund i MEF.

På kurset gjennomgår vi også sentrale temaer som søknadsplikt, hvordan en lager en byggesøknad, hvilke kvalifikasjonskrav som stilles, lovens ansvarssystem, hvilke krav som stilles til bedriftens kvalifikasjoner og krav til grunnarbeider.

Les mer om kurset her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen