Hva slags masser bør vi ha rundt rørene? Bør vi endre praksis?

20.10.2017
Per+Dugstad+ingeniørgeolog.jpg

På Arctic Entrepreneur i januar holdt ingeniørgeolog Per Dugstad et innlegg om riktig pukk i grøfter, der han stilte spørsmål ved hvilke graderinger som er best egnet i ledningssonen.

Saken sto opprinnelig i Vannspeilet. Skrevet av Trond Andersen, Norsk Vann

Bør vi gå bort fra praksisen med ensgraderte korninger som 8-11 eller 8-16 mm, og tillate andre korninger, noe som både vil gi mer stabile masser rundt rørene, og som vil være økonomisk og ressursbesparende?

Norsk Vann har intervjuet Per Dugstad om dette:

Bakgrunn

Per Dugstad har arbeidet med bruk av stein og grus i konstruksjoner i hele sitt yrkesliv, og har bl.a. tidligere vært sentral i utgivelsen av håndboka «Steinmaterialer til veger, flyplasser og jernbaner» utgitt av Pukk- og grusleverandørenes landsforening´s servicekontor i år 2000.

Egenskaper pukk

I 40-50 år har det vært «god latin» å bruke ensgradert pukk 8-11 eller 8-16 mm i fundament og omfyllingssoner rundt rør. Disse graderinger har vært ansett som selvkomprimerende.

Hvorfor stiller du spørsmål ved 8-11 mm og 8-16 mm?

- Det er galt at disse graderingene er selvkomprimerende. Graderingene som jeg nå vil anbefale er velgraderte, eksempelvis gir korngradering 4-22 mm bedre stabilitet enn ensgraderte graderinger.

Disse er av de dyreste graderinger på markedet, og er produsert for bruk i betong eller asfaltslitedekker. Disse graderinger blir også ofte en knapphetsressurs fra enkelte pukkverk.

Men hvis disse ensgraderte massene er det beste for å sikre rørene lang levetid, bør vel ikke prisen og eventuell knapphet være avgjørende?

- Nei, jeg er uenig i dette. Mitt hovedpoeng er at det er en misforståelse at disse ensgraderte massene er selvkomprimerende. De tar nemlig IKKE komprimering.

De nevnte ensgraderte korninger er nemlig produsert for å få fram kubiske og mekanisk gode graderinger for tilslag i asfalt og betong.

Prøv å gå eller kjøre på et grusdekke av 8-11 pukk, og du vil sette spor uansett hvordan komprimeringen har foregått.

Hvilke korninger vil du da anbefale?

- Jeg vil anbefale velgraderte korninger som f.eks. 4-22 mm. Videre kan man hente en del kunnskap i Statens vegvesen publikasjon «Vegbygging, Håndbok N200», avsnittet 423 Utforming og utførelse av VA-anlegg.  Her står det bl.a. at ensgraderte pukkorninger ikke kan benytte Standard Proctor som referanse for kompaktering. Det må bety at korningene pukk 8-11 mm og 8-16 mm ikke tar komprimering. Videre står det under pkt.434 Kontroll; «Komprimeringskontroll med referanse til Standard Proctor er kun aktuell ved bruk av relativt finkornige/velgraderte materialer.»

I samme avsnitt står det dessverre i pkt. 423.4:

«Ofte vil kommunale etater ha egne regler og normer for utførelse av ledningsanlegg.»

Det at kommunale etater har egne regler er uheldig, og jeg vil påstå at dette har ført til at flere anlegg er utført med mindre god stabilitet av røropplegget. En god komprimering av graderinger som skal brukes i fundament og omfyllingssoner er meget viktig for å oppnå et stabilt leie for rør.

Proctor er en analysemetode for bestemmelse av optimalt vanninnhold og høyeste tetthet for jordarter i henhold til en standardisert prosedyre. Velgraderte materialer som f.eks. 4-22 mm lar seg komprimere, og man kan måle komprimeringsverdien Standard Proctor til f.eks. 95%, hvilket er en godkjent komprimering.

Selve komprimeringen blir best når komprimeringsflaten får en viss sideinnspenning. Ved komprimering på toppen av et fyllingsprofil «gir massene etter» ut mot fyllingssiden. Starter komprimeringen med en overfart langs yttersiden, vil den neste overfarten innenfor få en viss sidestøtte, og komprimeringseffekten bedres.

Komprimeringen bør ikke starte med overfart midt inne på fyllingen. Det vil nemlig føre til at etterfølgende parallelle overfarter får en «myk side» mot sidebegrensningen, noe som resulterer i mer ujevn komprimering og en mer omfattende sideveis forskyvning av overbygningsmaterialer. 

For å lære mer om grøftepukk bør du melde deg på VA-seminaret på Arctic Entrepreneur 2018.
Se hele programmet her.

Meld deg på Arctic Entrepreneur her. Vinterens store møteplass for bransjen!

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte