Sentral godkjenning diskutert på Stortinget

25.10.2017
RD111020 Stortinget.jpg

Arbeiderpartiet stilte spørsmål til kommunal- og moderniseringsminister Sanner om innstrammingen av ordningen.

Fram til nå har den sentrale godkjenningsordningen for maskinentreprenører lagt vekt på realkompetanse sammen med formell kompetanse. Ved innstrammingen av ordningen departementet foretok 1. januar 2016, har mange maskinentreprenører fått problemer med sine sentrale godkjenninger.

Spørsmålet som Svein Roald Hansen (AP) stilte: Hva gjør statsråden for at disse bedriftene unngår utestengelse fra et marked de tidligere hadde tilgang til?

Her kan dere lese hele svaret til kommunal- og moderneringsminister Jan Tore Sanner.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte