Stor interesse for E6 Kolomoen – Moelv

26.10.2017
Gruppebilde ingress 25.10.17.jpg

150 deltakere var samlet på Rudshøgda for å høre om nye E6 onsdag 25. oktober.

(Fra venstre: Leiv Peter Blakstad, Neal Nordahl, Øyvind Moshagen og Gudmund Roen.) 

I forsamlingen var det over 40 entreprenører og 50 ulike leverandører representert.

Orientering om reisen og status

- Utbyggingsprosjektet er tidenes mulighet for entreprenørene og leverandørene som er tilstede her i kveld, sa distriktssjef Leiv Peter Blakstad i MEF da han ønsket velkommen til møtet.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen informerte om status og reisen så langt. Sammen med utbyggingssjefene Kåre Nordsjø og Jarle Kristian Tangen var Nye Veier innom både Nye Veiers oppdrag, gjennomføringsmodell, HMS og BVP som anskaffelsesmetode. Han kunne fortelle at dette veiprosjektet er det største i hele Europa nå. Planleggingen er 95% ferdig, det er fortsatt muligheter for justeringer i prosjekteringen.

Bra oppmøte på Rudshøgda.


Utbyggingsprosjektet er delt i to strekninger. Prosjektleder Gudmund Roen orienterte om Hæhres oppdrag med å bygge 19 km motorvei fra Kolomoen til Arnkvern, mens prosjektleder Neal Nordahl fra Veidekke informerte om tilsvarende for de 24 km som Veidekke skal bygge fra Arnkvern til Moelv.

Hæhre Entreprenør AS er godt i gang på sin strekning, mens Veidekke Entreprenør AS starter anleggsarbeidene i november. Vedlagt under ligger presentasjonene fra kvelden.

Stort krav til antall lærlinger

Daglig leder i OKAB Region Øst, Edvard Rustad, stilte spørsmål til Nye Veier og prosjektlederne om kravet til å ha 7 % lærlinger på prosjektet. Svaret fra Moshagen var at kravet er fastsatt og at en kanskje kan se enda høyere krav til bruk av lærlinger i de neste store veiprosjektene. Hæhres prosjektleder Roen, så på samme måte som Rustad at det kan gi store utfordringer.

- Kanskje må vi spørre fylkeskommunen om muligheten for opprettelse av flere klasser i anleggsteknikk, for nå blir etterspørselen større enn antall lærlinger som kommer ut fra skolene i dag, sa Rustad.

Skaff dere kompetanse

- Det er tydelig at mange ønsker oppdrag for Hæhre og Veidekke, og gledelig at så mange deltok på møtet vårt, og vi har stor tro på at flere av de oppmøtte får oppdrag fra både Hæhre og Veidekke, sier Blakstad i MEF.

Hæhre og Veidekke oppfordrer alle som ønsker jobb om å ta kontakt nå, og forteller at kompetanse er viktig, enten det er BIM, 3D-modellering eller fagbrev. De oppfordrer entreprenørene om å sende sine ansatte på fagbrevkurs, siden krav om faglærte (fagbrev) er 50 % av arbeidede timer på kontraktsarbeidet.

Kontaktpersoner i Hæhre:
Tor Bjørnsen, torb@akh.no og Geir Haaland, Geir.Haaland@akh.no

Kontaktpersoner i Veidekke:
Lene Løvstad, lene.lovstad@veidekke.no og Tore G Karlsen; tore.karlsen@akh.no

Tekst og foto: Solvår M. Strand

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte