Må prioritere flomsikring

27.10.2017
HMS flom.jpg

Flom og skred kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur, matproduksjon og miljø. Nå må dette prioriteres i statsbudsjettet for 2018.

Norge har de senere årene opplevd flere flom- og skredhendelser med betydelige skader og skadeomfanget er økende. Det må følgelig legges mer vekt på skadeforebygging for å redusere omfanget av naturskader.

MEF, Finans Norge, Rådgivende Ingeniørers forening, KS, Norsk Kommunalteknisk forening, Naturviterne og Norges Bondelag ber i et fellesbrev til Stortinget om at flomsikring prioriteres i statsbudsjettet for 2018.


Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte