Frokostmøte med stortingspolitikere

01.11.2017
Frokostmøte 5 1.11.17.jpg

Representanter fra flere komiteer på Stortinget fikk i dag en innføring i hva som er de viktigste sakene for våre medlemmer.

Representanter fra Næringskomiteen, Finanskomiteen, Energi- og miljøkomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen og Utdanning- og forskningskomiteen deltok på frokostmøte onsdag 1. november i Oslo.

Her fikk de høre om Julie Brodtkorbs møter med medlemmene, og om hvilke saker som skaper engasjement rundt om i landet. I tillegg fikk de innføring i MEFs standpunkt på følgende saker:

• Samferdsel – Kontrakter tilpasset hele anleggsbransjen
• Utslippskutt i anleggsbransjen – Hva må til?
• Vann og avløp – Den glemte infrastrukturen under bakken?

Det ble et vellykket møte med en lydhør og engasjert forsamling.

Fagsjef for næringspolitikk, Håvard Almås og sjeføkonom Stein Gunnes orienterte om våre viktigste næringspolitiske saker.

Det var godt engasjement blant tilhørerne.
Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte