Ledige plasser på Jus i forbrukerforhold

06.11.2017
MEF-skolen skole ingress.jpg

Man kan fort havne i diskusjoner og uenigheter med privatpersoner. Vi arrangerer kurs i Oslo 24. november som gir tips til hvordan man kan lage gode avtaler for å unngå dette.

Meld dere på kurs, oppfordrer advokat Tone C. Gulliksen i MEF.

Kurset gir innføring i loven for avtaler mellom entreprenør og forbruker om oppføring av eierbolig.

Kurset er nyttig for alle som påtar seg oppdrag for forbrukere (privatpersoner). Juridisk avdeling mottar en rekke henvendelser fra MEF-bedrifter som har kommet opp i ulike diskusjoner og uenigheter med privatpersoner.

- Typisk protesterer gjerne forbrukeren på sluttoppgjøret. På kurset gjennomgås reglene som gjelder på området, og det gis nyttige tips til hvordan man kan utforme gode avtaler som i størst mulig grad sikrer at uenighet ikke oppstår og at entreprenør får sitt oppgjør, forteller advokat Tone C. Gulliksen i MEF.

Etter å ha deltatt på kurset skal deltakerne ha kunnskap om:

• lovens virkeområde og hvilket vern forbrukeren nyter etter loven.
• hvordan man utformer kontrakten slik at virksomhetens interesser ivaretas.

Tid og sted

Oslo, 24. november

Les mer og meld deg på her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte