Oppdatert kostnadsindeks for anleggsmaskiner

07.11.2017
Gravemaskin dumper

Driftskostnadene for anleggsmaskiner økte med 3,7 prosent det siste året.

Fra oktober i fjor til oktober i år gikk kostnadene for drift av anleggsmaskiner opp med 3,7 prosent.
Fra september til oktober økte driftskostnadene for anleggsmaskiner marginalt med 0,3 prosent.

Siden årsskiftet økte kostnadene med 1,8 prosent. Årsaken til kostnadsøkningen er økte dieselpriser.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte