Endring av krav til generelle arbeidsvarslings-planer

24.11.2017
veiarbeid2 sikring trafikk.jpg

Det åpnes opp for at generelle arbeidsvarslingsplaner kan ha gyldighet opptil to kalenderår av gangen.

Dette til forskjell fra det foregående kravet om maksimalt ett års gyldighet.

Det presiseres samtidig at generelle arbeidsvarslingsplaner må kunne godkjennes for andre enn Statens vegvesens driftsentreprenører.

Det tydeliggjøres også hva generelle arbeidsvarslingsplaner er, og hvilke vurderinger som må gjøres i forbindelse med utarbeidelse, behandling, og en eventuell godkjenning av planen. I tillegg tydeliggjøres særskilte krav som gjelder den utførende virksomhet sin oppfølging av planen.

Følgende normalbestemmelser erstatter herved kapittel 2.2.4 «Generelle arbeidsvarslingsplaner» i Håndbok N301 «Arbeid på og ved veg» (2012/2014).

Les hele brevet fra Statens vegvesen nederst i saken.

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte