MEF trenger dine svar

07.11.2017
spørsmål spørsmålstegn.png

Samtlige MEF-bedrifter har nå mottatt en spørreundersøkelse på e-post. Vi håper du kan sette av noen minutter til å svare.

- Vi håper at så mange som mulig tar seg tid til å svare på våre spørsmål, sier Julie Brodtkorb.

Vi spør om bedriftens oppdragsmengde, forventninger til framtiden og kompetansebehov. Det tar ca. fem minutter å svare. Undersøkelsen vil pågå ut november.

Svarene blir analysert og presentert for medlemmer, media og andre i løpet av januar 2018.

Gir troverdighet

- Skal MEF kunne påvirke myndigheter og politikere til å bedre bedriftenes rammebetingelser må vi kjenne din virkelighet, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb. Svarene gir oss god og oppdatert kunnskap om MEFs bransjer og bedrifter og hvor skoen trykker for deg. Det gir oss troverdighet, og gjør oss i stand til å komme med konkrete og gode innspill til myndighetene, understreker hun.

Håper på ny rekord

- I fjor fikk vi svar fra 843 bedrifter, som var ny rekord. I år håper vi på svar fra over 900 medlemmer, avslutter en forventningsfull Brodtkorb.

Har du spørsmål eller annet kan du kontakte MEF her:

Håvard Almås
Fagsjef næringspolitikk
Tlf: 976 83 831
E-post: havard.almas@mef.no

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte