Budsjettforhandlinger om flom- og skredforebygging

08.11.2017
HMS flom.jpg

Både Kristelig Folkeparti og Venstre foreslår å øke bevilgningene til flom- og skredforebygging, slik MEF har tatt til orde for.

Det pågår nå forhandlinger om statsbudsjettet for 2018. En av sakene Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har tatt opp i budsjetthøringene på Stortinget de siste ukene er regjeringens kutt i flom- og skredforebyggingen. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 reduseres bevilgningene til slike forebyggingstiltak i regi av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med til sammen 110 mill. kroner. Både Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre har nå lagt frem sine alternative budsjetter for 2018 og begge partiene foreslår å reversere disse kuttene.

MEF presenterte 26. november våre synspunkter til statsbudsjett 2018 for energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Der påpekte vi blant annet at forslaget til statsbudsjett i alt for liten grad evner å møte utfordringene knyttet til et varmere og våtere klima i årene fremover, og vi frarådet å gjennomføre de foreslåtte kuttene i flom- og skredforebygging. Det er nødvendig med en sterkere satsing på forebyggende tiltak som kan bidra til å redusere skadeomfanget knyttet til økt nedbør, flom og ras. Naturskader påfører nasjonen utgifter i milliardklassen. Tall fra Finans Norge viser at det i gjennomsnitt de siste tre åra har blitt utbetalt 2,1 milliarder kroner årlig som følge av naturskader, overvann og tilbakeslag

– Norge må rustes for mer ekstremvær fremover, og det fremstår da som et paradoks at bevilgningene til forebygging og beredskap reduseres. Jeg er glad for at både Krf og Venstre ser at det er nødvending å opprettholde satsingen på dette viktige samfunnsområdet. Jeg har forventninger til at regjeringspartiene også snur i denne saken, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Under ser dere Brodtkorbs innlegg på høring i Energi- og miljøkomiteen 26. oktober, og hennes svar på spørsmål fra representantene.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte