Frykter asbestrørene

10.11.2017
VA rør som lekker.jpg

Arbeidstilsynet mistenker at det foregår mye arbeid med gamle asbestrør uten tillatelse, og frykter at arbeidstakere blir eksponert for asbestfiberstøv.

Asbestfaren gjelder i første rekke anleggsarbeidere, maskinførere og VA-folk.

Det er særlig ikke-planlagte, akutte rørreparasjoner Arbeidstilsynet er bekymret for, og bekymringen gjelder i første rekke anleggsarbeidere, maskinførere og VA-folk. I følge Folkehelseinstituttets vannverksregister er det her til lands 2500 km med asbestvannrør, også kalt AC-rør eller eternittrør.

Arbeid med asbestsement avgir asbestfiberstøv, og gir økt risiko for lungekreft og kreft i lungehinnen (mesoteliom). Derfor er forskriftsbestemmelsene strenge.

Les hele saken på Tungt.no.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
Intranett for MEF ansatte
MEFs KS/HMS
Anleggsmaskinen