Kurs i Bygg- og anleggsavfall og miljøkartlegging

14.11.2017
MEF-skolen skole ingress.jpg

Kurset tar for seg regelverk og krav stilt til avfallshåndtering ved nybygg, rehabilitering og riving, gitt i Byggteknisk forskrift. Kurs i Oslo 6. desember.

Kurset Bygg- og anleggsavfall og miljøkartlegging arrangeres i samarbeid med Nomiko.

Blant annet skal minst 60 % av avfallet kildesorteres på byggeplass. Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse skal utarbeides for alle rive- og rehabiliteringsprosjekter over 100 kvm.  Kurset er lagt opp til teori kombinert med praktiske oppgaver. 

Mål med kurset:

Deltakerne skal få kunnskap om hvordan man:
• ivaretar krav knyttet til BA-avfall og avfallshåndtering.
• kommer i gang med miljøkartlegging.

Kurs i Oslo, 6. og 7. desember.

Les mer og meld deg på her.

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte