Løvaas Maskin AS tar miljøansvar

16.11.2017
Løvaas ingress.jpg

MEF-medlem er Vestlandets første maskinentreprenør som blir Miljøfyrtårn sertifisert.

Fra venstre Ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen, Daglig leder Eirik Løvaas, Fagsjef / Styreleder Magne Løvaas.

Løvaas maskin fikk 14 november overrakt Miljøfyrtårnsertifikat av ordfører i Bergen Marte Mjøs Persen. Prosessen med å bli sertifisert startet februar 2017, i dag fikk vi det synlige bevis på miljøarbeidet som er utført i bedriften.

Vi har nå tatt et krafttak og løftet miljø frem i alle ledd i produksjonen. Å være en entreprenør med 150 forurensende maskiner og kjøretøy, hundrevis av kjemikalier og et røft arbeidsmiljø var dette oppgave som gav mange utfordringer men vi har trinn for trinn imøtekommet alle krav, det ble gjennomført investeringer i nytt materiell, det ble gjennomført flere kurs og opplæring av alle mann, rutiner ble revidert og innført, all avfallshåndtering ble satt i system, og ikke minst satt vi arbeidsmiljø i fokus for oss alle.

Vi har i dag en bedre arbeidsplass og vi har redusert vår miljøbelastning betydelig.

Om miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er miljøledelse tilpasset små- og mellomstore bedrifter, og systemet fokuserer på både indre og ytre miljø. HMS og internkontroll er viktige faktorer, men det samme er avfall, energi, transport, materialbruk og innkjøp. For å bli godkjent som Miljøfyrtårnbedrift må bedriften oppfylle flere krav innenfor ulike områder. Bedriften må også lage en handlingsplan og definere ulike miljømål. Hvert år må bedriften fylle ut en miljørapport som sendes til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Alle bedriftene som blir miljøfyrtårnsertifisert, blir sertifisert av en tredje part. I Bergen er det kommunen som sertifiserer private bedrifter.

 

Kontakt oss

MEF
Postboks 505 Sentrum
0105 Oslo
Telefon: 22 40 29 00
E-post: firmapost@mef.no

Besøksadresse

MEF
Fred. Olsensgt. 3
0152 Oslo (NB! Kun besøksadresse)

Snarveier

Nyhetsarkiv
Medlemsoversikt
MEFs KS/HMS
Personvernerklæring
Intranett for ansatte